شهداء العلم و الفضیلة
60 بازدید
نقش: زیر نظر
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در بارۀ شهدای روحانی عراق به حکومت بعثی به ویژه شهدای انتفاضۀ شعبانیه ود سال 1411 هق در نجف و کربلا