خطبۀ غدیریه پیامبر ص
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدیث امام محمد باقر علیه السلام از خطبۀ کامله غدیر
دانلود